DANH MỤC SẢN PHẨM

Phương thức và công cụ tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Quý vị có thể chỉnh sửa thông tin của mình bất cứ khi nào  bằng việc đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của công ty TNHH máy tính Khánh Hân - ĐT: 02473068860 để chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin liên quan đến quý vị

 

Chúng tôi cam kết các thông tin mà chúng tôi thu thập được được chúng tôi sử dụng trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh hợp pháp của mình và mục đích phục vụ các khách hàng được tốt hơn

                                                                          CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH KHÁNH HÂN