DANH MỤC SẢN PHẨM

Nguồn máy tính

Nguồn Antec ATOM V750
-20%

Nguồn Antec ATOM V750

960.000₫ 1.200.000₫
-20%
Nguồn Antec ATOM V650
-17%

Nguồn Antec ATOM V650

830.000₫ 990.000₫
-17%
Nguồn Antec META V450 Nguồn Antec META V450
-24%

Nguồn Antec META V450

530.000₫ 690.000₫
-24%
Nguồn mini Jetek A200M 200W Nguồn mini Jetek A200M 200W
-41%

Nguồn mini Jetek A200M 200W

350.000₫ 590.000₫
-41%
Nguồn mini Jetek FLEX F250U 250W Nguồn mini Jetek FLEX F250U 250W
-33%

Nguồn mini Jetek FLEX F250U 250W

400.000₫ 590.000₫
-33%
Nguồn Jetek MaxWatt MW750 750W Nguồn Jetek MaxWatt MW750 750W
-32%

Nguồn Jetek MaxWatt MW750 750W

1.100.000₫ 1.600.000₫
-32%
Nguồn Jetek MaxWatt MW650 650W Nguồn Jetek MaxWatt MW650 650W
-15%

Nguồn Jetek MaxWatt MW650 650W

850.000₫ 990.000₫
-15%
Nguồn Jetek MaxWatt MW500 500W Nguồn Jetek MaxWatt MW500 500W
-14%

Nguồn Jetek MaxWatt MW500 500W

620.000₫ 720.000₫
-14%
Nguồn Jetek MaxWatt MW550 550W Nguồn Jetek MaxWatt MW550 550W
-27%

Nguồn Jetek MaxWatt MW550 550W

650.000₫ 890.000₫
-27%
Nguồn Jetek 600 Elite 600W Nguồn Jetek 600 Elite 600W
-15%

Nguồn Jetek 600 Elite 600W

850.000₫ 990.000₫
-15%
Nguồn Jetek 550 Elite 550W Nguồn Jetek 550 Elite 550W
-31%

Nguồn Jetek 550 Elite 550W

690.000₫ 990.000₫
-31%
Nguồn Jetek 500 Elite 500W Nguồn Jetek 500 Elite 500W
-32%

Nguồn Jetek 500 Elite 500W

650.000₫ 950.000₫
-32%
Nguồn Jetek 450 Elite 450W Nguồn Jetek 450 Elite 450W
-34%

Nguồn Jetek 450 Elite 450W

590.000₫ 890.000₫
-34%
Nguồn Jetek 400 Elite 400W Nguồn Jetek 400 Elite 400W
-37%

Nguồn Jetek 400 Elite 400W

500.000₫ 790.000₫
-37%
Nguồn Jetek 350 Elite 350W Nguồn Jetek 350 Elite 350W
-33%

Nguồn Jetek 350 Elite 350W

399.000₫ 590.000₫
-33%
Nguồn Jetek J650 650W Nguồn Jetek J650 650W
-30%

Nguồn Jetek J650 650W

1.190.000₫ 1.690.000₫
-30%
Nguồn Jetek J600 600W Nguồn Jetek J600 600W
-27%

Nguồn Jetek J600 600W

1.090.000₫ 1.490.000₫
-27%
Nguồn Jetek J500 500W Nguồn Jetek J500 500W
-15%

Nguồn Jetek J500 500W

850.000₫ 990.000₫
-15%
Nguồn Jetek SWAT750 công suất thực 750W Nguồn Jetek SWAT750 công suất thực 750W
-19%

Nguồn Jetek SWAT750 công suất thực 750W

1.590.000₫ 1.950.000₫
-19%
Nguồn Jetek SWAT700 công suất thực 700W Nguồn Jetek SWAT700 công suất thực 700W
-15%

Nguồn Jetek SWAT700 công suất thực 700W

1.590.000₫ 1.850.000₫
-15%
Nguồn Jetek SWAT650 công suất thực 650W Nguồn Jetek SWAT650 công suất thực 650W
-29%

Nguồn Jetek SWAT650 công suất thực 650W

1.250.000₫ 1.750.000₫
-29%
Nguồn Jetek SWAT550 công suất thực 550W Nguồn Jetek SWAT550 công suất thực 550W
-24%

Nguồn Jetek SWAT550 công suất thực 550W

990.000₫ 1.300.000₫
-24%
Nguồn Jetek RM750 công suất thực 750W Nguồn Jetek RM750 công suất thực 750W
-14%

Nguồn Jetek RM750 công suất thực 750W

2.250.000₫ 2.590.000₫
-14%

Sản phẩm đã xem