DANH MỤC SẢN PHẨM

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Chỉ những người có nghĩa vụ liên hệ với khách hàng khi có phát sinh giao dịch thuộc Công ty TNHH máy tính Khánh Hân mới có quyền tiếp cận với thông tin khách hàng cung cấp.

 

Chúng tôi cam kết các thông tin mà chúng tôi thu thập được được chúng tôi sử dụng trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh hợp pháp của mình và mục đích phục vụ các khách hàng được tốt hơn

                                                                          CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH KHÁNH HÂN